.associates Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .associates Domains

“Associates” is a common ending for many businesses, particularly law and accounting firms. With the .ASSOCIATES domain extension, you can register a domain that’s an exact match for your business name.

Why choose a .ASSOCIATES domain?

  • New Domains allow you to register shorter, more memorable domain names that also add unique branding to your online presence. For example, instead of smithandassociates.com, your domain could simply be smithand.associates.
  • There are no restrictions on .ASSOCIATES domain names. Anyone can register, and the domain can be used for any purpose.