.cricket Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .cricket Domains

Cricket has been a popular team sport for hundreds of years, and is the second-most watched sport in the world. The .CRICKET domain name creates a new online space for cricket clubs, fans, news, blogs, and any other website dedicated to the sport.

Why choose a .CRICKET domain?

  • There’s a huge market for .CRICKET domain names, with an estimated 2-3 billion fans globally. A .CRICKET domain name immediately connects and resonate with cricket fans worldwide.
  • It can be difficult to find an available domain name with generic domains like .COM and .NET, especially for sports-related keywords. .CRICKET creates new opportunities and has great availability.