.football Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .football Domains

America and football go hand in hand—and now it can be a part of your website domain too. The .FOOTBALL domain is great for professional players, football events, or just passionate fans who want to share news and updates about the sport.

Why choose a .FOOTBALL domain?

  • Professional players and teams can use .FOOTBALL as a primary or subdomain to share information about upcoming games and scores.
  • Sports equipment retailers who use .FOOTBALL in their domain can integrate a relevant search term directly into their URL.
  • Those with relevant communities on social media can use URL forwarding to easily redirect members to a .FOOTBALL website.

Why .FOOTBALL?

Football is the most popular professional sport in the United States, and soccer, which is of course called ‘football’ internationally, is the most popular professional sport in the world. So you really can’t lose with a .FOOTBALL domain extension. .FOOTBALL isn’t just for players, coaches, and teams ; it’s also for writers, fans, analysts, sports gurus, and anyone else who is connected to football through business or personal love for the sport.