.global Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .global Domains

.GLOBAL is one of the few horizontal new top-level domains that are relevant for brands and businesses regardless of size, as well as for movements, ideas, non-profits and events. .GLOBAL makes an excellent extension both as a primary international domain [brand.global] and as a generic multi-purpose complement to existing domain names [industry.global] or [calltoaction.global].

Why choose a .GLOBAL domain?

  • Generic .GLOBAL domain names claims an important part of your industry’s online real estate, can be used as part of a SEO strategy, used for marketing specific purposes, plus potentially attract and reach new customer groups internationally as well as internet users searching for information/products/services in the related field.