.horse Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .horse Domains

The New Domain .HORSE allows you to register domain names that instantly appeal to the equestrian market. It’s perfect for trainers, breeders, ranchers, and any other business or individual with an interest in horses.

Why choose a .HORSE domain?

  • There’s a wide audience for .HORSE domain names—the equestrian industry is a multi-million dollar market that provides hundreds of thousands of jobs in the United States alone.
  • Unlike generic domain extensions, .HORSE caters to a specific niche. Anyone who sees your domain will expect content related to horses, which helps your website stand out from the crowd.