.red Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .red Domains

Red lipstick. A red dress. A red sports car. Red is an intense color, and it conveys enthusiasm and passion. If there’s a cause or topic that you’re passionate about, .RED allows you to have a domain that’s as exciting as your site’s content.

Why choose a .RED domain?

  • Red is associated with love, making .RED perfect for sites about flowers, hearts, or Valentine’s Day.
  • Red can also mean anger! If you’re fighting for change, red is the color of opposition.