.srl Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .srl Domains

If you are a Spanish or Italian business owner, your company may be legally designated a Sociedad de Responsabilidad Limitada or Società a Responsabilità Limitata. With a .SRL domain name, you can brand your business in a way that tells customers that you have a trusted, legitimate company.

Why choose a .SRL domain?

  • Connect with the right audience by attracting Spanish or Italian customers who understand the .SRL designation.
  • Show website visitors that you have a trustworthy and legally recognized business
  • Take advantage of a domain name that is limited to those who are legitimate SRL businesses, improving your chances of getting an exact match URL.