.tickets Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .tickets Domains

From a first glance, the .TICKETS domain tells internet users who you are and what you do. .TICKETS domains is the online destination for all the new shows and events in town. .TICKETS domain is being enthusiastically adopted by ticketing industry, e-commerce, entertainment, sport and travel. .TICKET domains are versatile and attention-grabbing, simplifying the consumer choice in online resources to purchase tickets. The .TICKET domain is versatile and attention-grabbing, adding a serious boost to your personal and professional brand.

A .TICKET domain name is short, professional and memorable, helping you improve your search engine rank with keywords directly in the URL. It’s no doubt that someone searching for events online is more likely to click on a link that has the .TICKET keyword in the domain name and as we know every click on organic search results means dollars saved in paid marketing – and that’s a big win!

The future of the internet is new and precise domain names that give customers a taste of your brand before they even visit your website. Establish yourself as a safe seller, enhance your online marketing, and differentiate your brand from the competition with .TICKET domain, the domain that gets you into the hottest events.